Hoe scoren de 5 grootste Belgische steden
op vlak van duurzame mobiliteit?

 Plaats

Stad

Totaal

(Score op 100)

Openbaar vervoer

(Score op 20)

Verkeersveiligheid

(Score op 20)

Luchtkwaliteit

(Score op 20)

Mobiliteitsmanagement

(Score op 20)

Actieve mobiliteit

(Score op 20)

  1

Gent

46.00

5.50

13.00

14.00

8.00

5.50

  2

Brussel

45.75

9.00

12.00

14.00

5.75

5.00

  3

Antwerpen

45.00

5.50

14.00

13.00

7.00

5.50

  4

Luik

31.75

3.75

6.50

14.50

4.50

2.50

  5

Charleroi

27.00

5.50

0.00

14.50

5.50

2.00

Dit moet Gent doen

1

De voor 2020 aangekondigde lage-emissiezone vervangen door een ultralage-emissiezone, om de luchtkwaliteit te verbeteren en het klimaat te beschermen.

2

Het gebruik van de auto ontmoedigen, bijvoorbeeld door het circulatieplan uit te breiden naar wijken buiten de binnenstad.

3

Investeren in veilige fiets- en voetpaden, en nog meer inzetten op een efficiënt openbaar vervoer.

Dit moet Brussel doen

1

De huidige lage-emissiezone versterken met een ultralage-emissiezone, om de luchtkwaliteit te verbeteren en het klimaat te beschermen.

2

Het gebruik van de auto ontmoedigen, bijvoorbeeld met hogere parkeertarieven of een circulatieplan.

3

Investeren in goede en veilige fietspaden, en nog meer inzetten op een efficiënt openbaar vervoer.

Dit moet Antwerpen doen

1

De huidige lage-emissiezone versterken met een ultralage-emissiezone, om de luchtkwaliteit te verbeteren en het klimaat te beschermen.

2

Het gebruik van de auto ontmoedigen, bijvoorbeeld met hogere parkeertarieven of een circulatieplan.

3

Investeren in veilige fiets- en voetpaden, en nog meer inzetten op een efficiënt openbaar vervoer.

Dit moet Luik doen

1

Zo snel mogelijk het gebruik van de auto ontmoedigen, bijvoorbeeld met hogere parkeertarieven, een circulatieplan en het stimuleren van autodelen.

2

Investeren in veilige fiets- en voetpaden, en nog meer inzetten op een efficiënt openbaar vervoer.

3

Een ultralage-emissiezone invoeren, om de luchtkwaliteit te verbeteren en het klimaat te beschermen.

Dit moet Charleroi doen

1

Zo snel mogelijk het gebruik van de auto ontmoedigen, bijvoorbeeld met hogere parkeertarieven, een circulatieplan en het stimuleren van autodelen.

2

Investeren in veilige fiets- en voetpaden, en nog meer inzetten op een efficiënt openbaar vervoer.

3

Een ultralage-emissiezone invoeren, om de luchtkwaliteit te verbeteren en het klimaat te beschermen.

De volgende lokale legislatuur zal voor alle steden cruciaal zijn om een mobiliteitsbeleid te ontwikkelen dat de gezondheidsimpact van luchtvervuiling aanpakt én een antwoord biedt op de klimaatuitdaging. Op alle vlakken, niet in het minst op het vlak van mobiliteit, moeten steden ambitieuze antwoorden formuleren om deze uitdagingen te trotseren.

België heeft zich geëngageerd in het klimaatakkoord van Parijs. De uitstoot van broeikasgassen moet drastisch naar omlaag om de verandering van het klimaat tegen te gaan. Terwijl andere sectoren steeds minder uitlaatgassen uitstoten, zal de uitstoot van het verkeer door het huidige beleid enkel maar toenemen. Belgische steden hebben de sleutel in handen om dit te veranderen.

Dit klassement is niet bedoeld om onze steden met de vinger te wijzen. Het geeft objectief aan op welke punten de stadsbesturen hun beleid kunnen verbeteren. Ze kunnen zich bovendien laten inspireren door goede voorbeelden van andere Belgische of Europese steden.