Hoeft het nog gezegd dat het niet goed is gesteld met de luchtkwaliteit in ons land? Zowat overal, stad en platteland, zorgen te veel uitlaatgassen voor ongezonde lucht. Maar wist je dat kinderen extra kwetsbaar zijn voor de impact van al dat fijn stof en stikstofdioxide? Zij ontwikkelen steeds vaker astma en longinfecties, of kampen met concentratieproblemen op school door een gebrek aan gezonde lucht. Teken onze petitie gericht aan de regionale ministers van Leefmilieu en Mobiliteit.

Teken de eis aan onze ministers!

Door dit formulier te verzenden, aanvaardt u deel te nemen aan de Clean Air Now petitie volgens de specifieke voorwaarden die vermeld staan op deze website, wat betekent dat Greenpeace België uw persoonsgegevens zal verwerken zoals beschreven in ons beleid inzake de bescherming van de privacy, dat u hier kunt vinden.

Hoe scoren de 5 grootste Belgische steden op vlak van duurzame mobiliteit?

demo

Buurten voor mensen, niet voor auto’s

Vraag dat onze ministers werk maken van straten voor mensen en niet voor auto’s, met gezonde lucht voor onze kinderen:

Een andere mobiliteit met beter openbaar vervoer (gratis in de binnensteden), meer plaats voor fietsers en voetgangers en steun voor autodelen.

Een ambitieus beleid dat zorgt voor minder auto’s op de weg, en de uitfasering van diesel- en benzinewagens.

demo

Ik wil actie nemen!

Wat kan jij doen?

Laat de auto zoveel mogelijk staan! Geef voor korte afstanden de voorkeur aan stappen of fietsen, en maak voor langere afstanden gebruik van het openbaar vervoer.

Beperk blootstelling aan ongezonde lucht door bv te voet of met de fiets drukke verkeersassen te mijden, of bij het wachten aan een kruispunt iets verder van de straat te staan.

Wordt mee activist en/of vrijwilliger (op greenwire.be) of start een eigen petitie (op 11m.be)!

Veel gestelde vragen

Waarom pakken jullie het luchtverkeer / vrachtverkeer niet aan?

Vliegverkeer heeft uiteraard ook een grote milieu-impact (wereldwijd een aandeel van bijna 5 procent in de door de mens veroorzaakte klimaatverandering). Maar we kiezen ervoor om in eerste instantie de vervuiling door het autoverkeer en de gezondheidsimpact daarvan – die op lokaal vlak groter is dan die van vliegverkeer – aan te kaarten.

Ook voor het vrachtverkeer zullen we op termijn naar minder volumes én andere hernieuwbare brandstoffen moeten evolueren. De elektrische vrachtwagen bijvoorbeeld is geen utopie meer, en zal in de toekomst kunnen helpen de impact van het vrachtverkeer te doen dalen.

Wat met ‘schone diesel’? Zijn de nieuwste EURO6-motoren niet proper?

Er bestaat niet zoiets als schone diesel, en dat zal ook nooit het geval zijn. Vandaag stoten veel nieuwe voertuigen nog altijd tot 18 keer meer uit dan autoconstructeurs beweren. De nieuwe limieten die van kracht zijn vanaf september 2017, laten auto’s nog altijd toe om meer dan het dubbel van de standaard uit te stoten in de komende jaren. Daarom mogen we de mythe van de schone diesels wel vergeten. We moeten stap voor stap af van dieselwagens in het algemeen, net als van andere types van verbrandingsmotoren en overschakelen op schone, met hernieuwbare energie aangedreven, gedeelde elektrische wagens.

Wie heeft het meest te lijden onder luchtvervuiling?

Kinderen, ouderen en mensen met gezondheidsklachten lijden het meest onder luchtvervuiling. Kinderen zijn kwetsbaarder dan volwassenen. Ze ademen proportioneel meer dan volwassenen en hun longen groeien nog. Zij lopen daardoor meer risico op astma, allergiën, infecties en kanker. Luchtvervuiling zou ook een negatieve impact hebben op de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Wil Greenpeace dan meteen alle auto's van de baan? Wat is jullie visie op de mobiliteit van de toekomst?

Onze visie is er een van een groenere en gezondere mobiliteit die rekening houdt met:

het menselijke verlangen naar mobiliteit en een gezond leefmilieu, maar ook met de nood om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5°C
• het belang van kwetsbare ecosystemen te beschermen tegen de ontginning van olie en gas.

Onze visie omvat steden en  gemeenten die aangenamer en rustiger zijn, met minder auto’s en schonere lucht. Er zullen minder auto-eigenaars zijn, omdat autodelen, carpoolen en openbaar vervoer aan belang winnen, de fietsinfrastructuur verbetert en er meer groene ruimte voor mensen beschikbaar wordt. Onze visie over een duurzame mobiliteit in steden en gemeenten is hier terug te vinden.

Clean Air Now!

Ontdek de vooruitgang van de Clean Air Now campagne!

Deze website maakt gebruik van cookies om u een betere ervaring aan te bieden. Door uw ervaring op de eerste plaats voort te zetten, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info.


Ik weiger